CİLT KANSERLERİ

Cilt KanserleriCilt kanserleri cildin farklı tabakalarındaki hücrelerin çoğalmasıyla oluşan kanser türleridir. Özellikle ultraviyole (güneş ışınları) ışınlarına maruz kalınması sonucu hücresel düzeyde bozulmalar meydana gelir.

Cilt kanserlerinin oluşumunda en önemli faktör ultraviyole yani güneş olduğu için bu kanser türleri en sık vücudun güneş gören açık bölümlerinde görülmektedir. Cilt kanserleri en sık yüzde burun, yanaklar, kulak; saçlı deri, dudaklar, el sırtında görülmektedir.

Cilt kanseri köken aldığı hücre türüne göre ayrılmaktadır. En sık üç çeşit cilt kanseri görülmektedir. Cilt üst tabakasındaki hücrelerden köken aldıysa 'epidermoid karsinom' denilmektedir. Cildin orta tabakasından köken alan kanserlere 'bazal hücreli karsinom' denilmektedir.

Ciltte bulunan renk hücrelerinden kaynaklanan kanserlere “melanom” denilmektedir. Ayrıca ciltte bulunan sinir hücreleri, yağ hücreleri, damarsal yapılar ve kas yapılarından kaynaklanan çok sayıda kanser çeşidi bulunmaktadır. Ancak bu kanser türleri daha nadir görülmektedir.

Cilt kanseri neden oluşur
Cilt kanserinde en çok açık ten rengi olan kişiler, mesleki olarak uzun süre güneşe maruz kalanlar (çiftçi, denizci, inşaat işçileri vb), radyasyon tedavileri, arsenik gibi bazı kimyasal maddelere maruz kalan kişilerde görülmektedir. Genetik faktörler önemlidir. Ailesinde cilt kanseri olan kişilerde kansere yakalanma riski, normal populasyona göre daha fazladır.

Görülme sıklığının erkekler ve kadınlar için oranı nedir?
Cilt kanserleri erkeklerde kadınlara göre biraz daha fazla görülmektedir. Erkeklerin hayatları boyunca güneşe daha fazla maruz kalması ve kadınların güneşten korunma yöntemlerini daha çok uygulaması buna neden olmaktadır.

Cilt kanserlerinin görülme sıklığı nedir?
Tüm kanserler içinde cilt kanserleri %40’lık bir orana sahiptir. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir çalışmada her 5 kişiden birinde cilt kanseri gelişme riski olduğu saptanmıştır.

Cilt kanseri tedavisinde en önemli basamak korunma yöntemlerinin uygulanmasıdır. Cilt kanserinden korunmanın en önemli şartı güneşten korunmaktır. Riskli cilt tipi olanlar, ailesinde cilt kanseri olanlar yüksek koruma faktörlü kremler kullanmalıdırlar. Çocuk yaşlarda meydana gelen güneş yanıkları da ileri yaşlarda kanser riskini artırmaktadır. Özellikle çocuklarımızı güneşten korunma yöntemlerini iyi öğrenmeliyiz.

Cildimizde uzun süredir mevcut olan yaralar ve oluşumlar için mutlaka bir dermatologa muayene olunmalıdır. Bu tür öncü lezyonların erken dönemde tedavisi, kanser oluşumunu engellemektedir.

Ciltte çok sayıda beni olan kişilerin yılda belli aralıklarla benlerinin kontrolü gereklidir. Benlerde zamanla oluşan küçük değişiklikler kanserin öncü bulgusu olabilir.

Cilt kanserinin türüne göre tedavi yöntemleri değişmektedir. Genellikle kanserin türünün belirlenmesi için önce bir biyopsi alınmalıdır. Alınan bu parçanın incelenmesi ile kanser türü saptanır ve gereken tedavi uygulanır.

İyi huylu cilt kanseri olan bazal hücreli karsinomlarda koterizasyon, kriyoterapi ve cerrahi işlemler en sık uygulanan yöntemlerdir. Epidermoid karsinom ve melanom hastalarında öncelikli tedavi cerrahidir. İleri evre kanserlerde radyoterapi uygulanması yapılabilir.

Kanser oluşumuna neden olan hücresel yapılarda değişikliğe yol açan ve kansere neden olan hücresel olayların oluşumunu engelleyen yeni ilaçlar tedavide umut vaat eden en yeni yöntemlerdir. Bazal hücreli karsinom tedavisinde Vismodegib olarak isimlendirilen ilaç FDA onayı almıştır.