Siğil

SİĞİL

Siğil tedavisinde özel asitli ilaçlar kullanılabilir. Radyokoter, kriyoterapi (soğuk tedavisi) veya lazer tedavileri uygulanabilir.

Siğiller tedavi edilemeden bırakılırsa çoğalabilir. Siğilleri kopartma, yolma, kaşıma gibi durumlar siğillerin yayılmasına neden olmaktadır.