Önleyici BoNTA Uygulamaları

Önleyici BoNTA Uygulamaları

BoNTA enjeksiyonu mimik kaslarının çalışmasına bağlı ortaya çıkan kırışıklıklar için uygulanan bir işlemdir. BoNTA bir ilaçtır ve tıpta estetik uygulamalar dışında da pek çok hastalıkta kullanılmaktadır. BoNTA kasların kasılmasını engelleyerek gevşemesine yolaçar. Kasların gevşemesi, kasların kasılması ile ortaya çıkan kırışıklıkların oluşmasını önlemektedir.

 

BoNTA enjeksiyonları hangi yaşta yapılmaya başlanmalıdır?

BoNTA enjeksiyonları en fazla yapılan estetik uygulamadır. BoNTA uygulamaları yaklaşık 30 yıldır yapılmaktadır. Bundan 30 yıl önce yapılan uygulamalarda belli bir yaştan sonra yapılması önerilmekteydi. Genellikle 40 yaşından sonra BoNTA enjeksiyonu yapılmaktaydı. Ancak son bilgiler ve edinilen tecrübeler BoNTA uygulamasının kırışıklıklar başlamadan önce ya da yeni başladığı dönemde yapılmasının daha etkili olduğu sonucuna varmıştır. Bunu 2 neden ile açıklayabiliriz. Birinci neden kırışıklıklar oluşmadan yapılan ya da yeni başlayan kırışıklıklarda yapılan BoNTA işlemi gelecekte kırışıklıkların artmasını ve derinleşmesini önemli ölçüde engellemektedir. İkinci neden ise kırışıklıklar oluştuktan sonra ileri yaşlarda yapılan BoNTA etkisi giderek azalmakta ve etki süresini de kısalmaktadır.

BoNTA uygulamasına 30 yaş ve civarında başlanması en iyi yöntemdir. Ancak bazen mimiklerin kullanımına bağlı olarak daha erken yaşlarda da BoNTA yapılabilir. Bu uygulamaya ‘önleyici BoNTA uygulaması’ diyoruz.

 

BoNTA uygulamasının 30 yaşından önce yapılması riskli midir?

BoNTA yaklaşık 30 yıldır estetik amaçla uygulanmaktadır. Etki süresi 3-6 aydır. Bu süre sonunda etkisi kaybolmaktadır. Biz yıllardır bu ilacı estetik amaçla uyguluyoruz. Dolayısıyle BoNTA erken yaşlarda kullanılabilen güvenli bir uygulamadır.